Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( GeneralDataProtectionRegulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

Όνομα και Διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι:
Olyplant.gr (Πασαμιχάλη Ολυμπία)
Μεγ. Αλεξάνδρου 89, Γλυφάδα
Τηλ: 22990 48407

Τα δικαιώματα σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και σε ποιους διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα.
Β) Δικαίωμα στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχει για εσάς ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Γ) Δικαίωμα στη διόρθωση. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων,
Δ) Δικαίωμα διαγραφής ή άλλως «δικαίωμα στη λήθη».Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Ε) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν.
Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αιτηθείτε τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η) Δικαίωμα εναντίωσης/αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πλέον δεν υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν.
Θ) Δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να :
• επιβεβαιώσετε εάν έχουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
• αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους
• να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβές
• αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παύση της επεξεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια νόμιμη βάση για τη διατήρηση τους.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων: dataprotection@olyplant.gr

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Σας διαβεβαιώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που έχετε δώσει με δική σας πρωτοβουλία.

Σκοπός Επεξεργασίας και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας.
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.
Οι πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τα προιοντα μας.
• Την ικανοποίηση των αιτημάτων ή παραπόνων σας
• Την προσωποποίηση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
• Την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεγραφείτε από τη λίστα μας (optout) ώστε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις.
• Την καταγραφή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα στη σελίδα μας.

Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο θα εγκατασταθεί και θα βοηθήσει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης. Προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε εταιρίες που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες και, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων

Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου για τους εν λόγω ιστοτόπους.

Τροποποιήσεις στην Ειδοποίηση Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούριες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας. 

Δικαίωμα Προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr, Λεωφ.Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523, Αθήνα, 2106475600, 2106475628)